Felhasználásra kész, környezetbarát, akrilbázisú vékonyvakolat

A leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.) hiányoságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált termék gyártóját terheli.

Főbb jellemzői: akrilbázisú, természetes ásványi töltőanyagú, pasztaszerű környezetbarát vékony-vakolat külső és belső falfelületekre.
Hígítható: vízzel (ideális 20˚C-os csapvíz).
Hígítási arány: 25kg vakolathoz 0,1–0,15L víz, a levegő hőmérsékletétől és a páratartalomtól függően.
Anyagszükséglet: 2,8–3,0 kg/m2.
Eltartható: eredeti bontatlan csomagolásban, zárt fagymentes helyen, tűző naptól védve 12 hónapig.
Kiszerelés: 25kg légmentesen záródó műanyag vödörben.
Alapozás: DRYPRODUKT VAKOLATALAPOZÓ használata minden esetben szükséges.
Száradási idő: 24 óra.
Felhasználási hőmérséklet: +5˚C fölött.
Javasolt alkalmazási felületek: jó minőségű simított alapvakolat, betonfelület, DRYPRODUKT POLISZTIROL RAGASZTÓVAL simított felület, valamint DRYPRODUKT POLISZTIROL és ásványgyapot hőszigetelő rendszerek elemeként.
Alkalmazás: csak teljes keresztmetszetében átszáradt, pormentes, hibátlan, egyenletes felületre szabad felhordani a megfelelő hígítású DRYPRODUKT VAKOLATALAPOZÓT. Az alapozó száradása után rozsdamentes glettvassal egyenletesen, szemcse-nagyságnak megfelelő vastagságban kell felhordani a vékonyvakolatot. Felhordás után a vakolat végső struktúráját műanyag simítóval alakítjuk ki. A termék párás, ködös, esős időben illetve tűző napon nem használható! Felhordási és kötési idejük alatt a felületi és léghőmérséklet +5 – +25°C között legyen. Kérjük, a választott szín megfelelőségét felhordás előtt ellenőrizzék. Csak az azonos gyártási idejű anyagoknál garantálható a színegyezés. Színeltérésre vonatkozó utólagos reklamációt nem fogadunk el. A termék felhasználása szakértelmet igényel.

Biztonsági előírások: P102 Gyermektől elzárva tartandó! P302+P352 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P302+P352 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. EU határérték erre a termékre (A/c):75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb40 g/l VOC-t tartalmaz.